Surové medy přímo od včelaře, ze včelstev položených v nepřístupných oblastech bez jakékoli zemědělské činnosti.

Zpracovávané po tisíciletí metodou za studena, při teplotě do 40°C.